SuzelleDIY Introduction to Recycling

 

SuzelleDIY’s recycling guide. Because anybody can.

HOW TO RECYCLE VIDEOS

How to Recycle Videos now AVAILABLE in English, Xhosa, Sesotho, Zulu and Afrikaans.

Episode 1 - Why do we recycle?
Episode 2 - How to recycle in 3 easy steps
Episode 3 - Understanding the recycling symbols
Episode 4 - Products that can't be put into your clear bag
Episode 5 - Understanding what is made from recycled plastics
Kutheni sisebenzisa inkunkuma kwakhona?
Ukuqonda iimpawu zokusetyenziswa kwenkunkuma kwakhona
Ungayisebenzisa njani inkunkuma kwakhona? Oko kucaciswe ngamanyathelo ama-3 alula
Iimveliso ezingenakho ukusetyenziswa kwakhona
Ukuqonda ukuba kwenziwa ntoni ngeeplastiki ezisetyenziswa kwakhona
Hobaneng ha re resaekela
Ho utlwisisa matshwao a ho resaekela
Tsela ya ho resaekela e hlaloswa ka mehato e 3 e bonolo
Dihlahiswa tse sa resaekelweng
Ho utlwisisa tse etswang ka polasetiki e resaeketsweng
Kungani sisebenzisa kabusha imfucuza?
Ukuqonda izimpawu zokusebenzisa kabusha imfucuza
Ukuthi ungayisebenzisa kanjani kabusha imfucuza kuchazwa ngezinyathelo ezilula ezi-3
Imikhiqizo engeke ikwazi ukusebenziseka kabusha
Ukuqonda ukuthi kwenziwani ngamaplastiki asetshenziswe kabusha
Hoekom herwin ons?
Maak sin van herwinningsimbole
Hoe om te herwin verduidelik in 3 maklike stappe
Produkte wat nie herwin kan word nie
Verstaan wat gemaak word van herwinde plastiek
POLYCO - Thank You
The life cycle of a milk bottle